Elevato: Elektroniczna waluta klubu Liga BTC i jej ekonomia


Token Elevato (ELE) to zdecentralizowana ultraszybka cyfrowa waluta działająca na stabilnym blockchainie sieci Ethereum. Jest wewnętrzną walutą klubu entuzjastów Bitcoina i kryptowalut Liga BTC i służy do nauki korzystania oraz obracania kryptowalutami, a także do opłacania dostępu do zaawansowanych produktów i usług klubowych.

1. Czym jest Liga BTC i jaka jest rola tokena Elevato (ELE)?

W swoim podstawowym wymiarze Liga BTC jest bezpłatnym portalem, który informuje o sytuacji rynkowej, ciekawych projektach ICO oraz możliwościach inwestycyjnych na rynku kryptowalutowym. Ułatwia także korzystanie z programów rekomendacyjnych, jakie oferują m.in. giełdy kryptowalutowe. Naszym celem jest również szeroko pojęta edukacja oraz świadczenie zaawansowanych i profesjonalnych usług wspierających inwestowanie oraz handel na rynku kryptowalutowym.

Zamierzamy osiągnąć pozycję największego i najsilniejszego klubu entuzjastów Bitcoina w internecie, oferującego możliwości nauki i budowania dochodu pasywnego w branży kryptowalutowej każdemu zainteresowanemu bez względu na dotychczasowe doświadczenie, wiek i wykształcenie.

Token Elevato będzie pełnił jednocześnie rolę edukacyjną oraz inwestycyjną. Poprzez akceptowanie go jako preferowaną formę płatności w klubie Liga BTC będziemy szerzyć znajomość technologii blockchain, umiejętność sprawnego posługiwania się portfelem oraz płatnościami przy wykorzystaniu kryptowalut, a także handlu na giełdzie (kupno i sprzedaż Elevato). Dzięki posługiwaniu się kryptowalutą w bezpiecznym środowisku klubowym i przy wsparciu zespołu prowadzącego oraz całej społeczności klubowicze będą poznawali w praktyczny sposób rynek kryptowalutowy tak, aby nauczyć się na nim zarabiać.

 

 

2. Proof of Stake

Posiadacze tokenów Elevato mogą korzystać z mechanizmu naliczania tzw. premii kwartalnej i otrzymywać dochody pasywne wynikające z długoterminowego przechowywania ich w swoim portfelu.

Każdy kto przechowuje na swoim adresie ETH przynajmniej 2500 tokenów Elevato i zapisze ten adres w swoim profilu w koncie portalu Liga BTC (bezpłatne konto można założyć pod tym adresem) otrzyma wypłatę kwartalnej premii hodlingowej będącej podziałem puli premiowej (składa się na nią 15% kwartalnego dochodu netto Ligi BTC). Wysokość nagrody będzie proporcjonalna do % posiadanych tokenów w grupie kwalifikującej się do uzyskania wypłaty.

Wypłata premii kwartalnej będzie odbywać się na te same adresy portfeli, na których przechowywane będą tokeny Elevato pod warunkiem, że będą one zapisane w systemie Ligi BTC.

3. Dystrybucja tokena Elevato (ELE)

Wartość 1 Elevato została w momencie emisji ustalona na 1 $.

Całkowita liczba wyemitowanych tokenów: 1 100 000 sztuk.

Dystrybucja kryptowaluty Elevato (ELE) działającej w sieci Ethereum zostanie przeprowadzona poprzez wymianę starych tokenów z blockchaina Waves w stosunku 1:1. Nowe tokeny ELE będą rozsyłane wyłącznie tym użytkownikom Ligi BTC, którzy w dniu 30 lipca będą przechowywali stare tokeny Elevato na swoich portfelach Waves, których adresy zapisali w profilu konta w Lidze BTC. Tokeny zablokowane jako oferty kupna/sprzedaży na giełdzie DEX nie będą brane pod uwagę przy wymianie.

Swap (wymiana wirtualnych tokenów z jednego blockchaina na drugi) nastąpi w dniach 1-7 sierpnia 2019 roku. Po 1 września 2019 roku ewentualna wymiana tokenów będących w posiadaniu osób spóźnionych z zapisem poprawnego adresy Waves w koncie Ligi BTC będzie dokonywana w stosunku 2 stare tokeny : 1 nowy token.

Aby otrzymać nowe tokeny Elevato (ELE) należy zapisać w profilu Ligi BTC docelowy adres ETH, na jaki ma nastąpić wymiana najpóźniej w dniu 30 lipca 2019 roku do godz. 23:59.

100 tysięcy nowych tokenów Elevato w dniu 22 lipca 2019 roku trafi do publicznej oferty IEO na platformie Kanga Exchange pod adresem: https://kanga.exchange/ieo/ELE po cenie 0.50 USD (rabat 50%).

 

 

100 tysięcy tokenów Elevato zostanie długoterminowo zamrożonych jako strategiczna rezerwa firmy.

W dniu 1 sierpnia 2019 roku tokeny sieci Waves przestaną być honorowane przy płatnościach za abonamenty VIP w Lidze BTC, a rozpocznie się akceptacja płatności w nowych tokenach protokołu erc20.

Po zamknięciu oferty publicznej IEO tokeny Elevato (ELE) zostaną natychmiast wylistowane na giełdzie Kanga Exchange w parze do ETH, a następnie na giełdzie P2PB2B w parach do BTC, ETH oraz USD.

4. Informacje o ryzyku

Technologia blockchain należy do najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki, ale oferowane możliwości biznesowe niosą ze sobą również ryzyko. Inwestowanie w kryptowaluty lub handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu lub handlu kryptowalutami, tokenami lub innymi zasobami cyfrowymi należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i poziom gotowości do podjęcia ryzyka. Decyzje o uczestnictwie w IEO, a więc w zakupie tokenów, posiadaniu ich oraz ewentualnym obrocie wiążą się z ryzykiem. Jeśli nie rozumiesz lub nie zgadzasz się na te warunki, zalecamy, aby nie brać udziału w IEO Elevato.

Pieniądze zainwestowane w waluty wirtualne nie są gwarantowane przez państwo ani Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ponadto należy pamiętać, że kryptowaluty mogą być przedmiotem kradzieży w wyniku cyberataku, a ich kursy cechują się dużą zmiennością.

Ryzyko zmienności ceny tokenów: po wylistowaniu tokena Elevato (ELE) na giełdach kryptowalutowych jego cena może podlegać ekstremalnej zmienności z powodu często spotykanych manipulacji traderów oraz instytucji finansowych, a także globalnej polityki władz i ogólnej sytuacji ekonomicznej lokalnej bądź globalnej. Ta skrajna zmienność jest wspierana również przez fakt, że w przeciwieństwie do rynków finansowych nie ma żadnych czynników regulujących obrót cyfrowymi walutami, a giełdy kryptowalutowe działają 24 godziny na dobę. Dodatkowo nabywcom tokena Elevato może brakować informacji, aby prawidłowo ocenić wartość tokena. Dlatego Liga BTC nie gwarantuje, nie sugeruje ani nie wnioskuje o cenie rynkowej ani wartości tokena Elevato. Posiadacze tokena powinni rozumieć zmienność rynkową. Inwestorzy powinni dokładnie rozważyć powyższe ryzyko podczas oceny tego projektu, właściwie zarządzając swoim osobistym kapitałem i zdolnością do tolerowania ryzyka przy podejmowaniu decyzji finansowych i ponoszenia pełnego ryzyka związanego z inwestycją. Nie możemy zapewnić żadnej formy rekompensaty z uwagi na zmienną cenę rynkową lub wartość tokena.